रविवार, १५ फेब्रुवारी, २००९

ओके मराठी छे काम जहाले

तर मित्रानो खुप दिवस मधे व्यस्त होतो आणि आपल्या स्वभावा प्रमाने पासवर्ड वैगरे पण विसरलो होतो।
आज लई मस्त दिवस आहे। ऑफिस मधे कोणीच नाही। आज काम पण पेंडिंग नाही। दुपारी मित्रा येऊ घातले आहेत। वा मज्जा आली।
आजकल सगळ्यात मस्त वाटते म्हणजे सकाळी यावे आपल्या ऑफिस चे दार उघडावे आणि शांतपणे पेपर वाचावा। वाह समाधी अवस्था।
मित्रांनो जीवनचा खरा आनंद घ्यायचा जाल्यास, परिस्थति (खुप त्रास दायक आहे हे टाइपिंग) वर नियंत्रण ठेवण कीव्हा परिथिति नियंत्रित ठेवणे फार गरजेचे आहे। इनकम वाढावने जरी आपल्या हातात नसले तरी खर्च कमी करने बरयाच प्रमाणात आपल्या हातात असते। जेव्हा आपण आपला खर्च आणि गरजा आपल्या इनकम च्या ४० % खाली आणून ठेवतो तेव्हा आपल्याला match आपल्या हातात असल्याची जाणीव होते आणि हीच आर्थिक आज़ादी आपल्याला जीवनात confidence, freedom , आणि आनंद देते। आज काल च्या आर्थिक मंदी संधार्बात हां ऊहापोह करत आहे. हे dyaan(knowledge) जरी जुनच आणि आपलेच असले तरी ते पुन्हा धून पुसून लक्ख करण्याची गरज आहे। मधल्या कालात आणि अजुनही जी गलेलत्त पगार घेण्याची परिस्थिति निर्माण जालिये ती आपल्याला आपल्या मुलच्या १२ रूपया च्या sandwitch पासून २५० रुपयाच्या pizza कड़े नेत आहे। जे आपले नाहीये.
टाइपिंग करायचा खुप कंताला आला आहे। खुप काही लिहायचे आहे पण एव्हादेच लिहायला १ तास गेला।
पुन्हा भेटू